Velkommen til Advokatfirmaet Espelid

Advokat Eirik Espelid

Advokat Eirik Espelid har arbeidet som advokat siden 2004, og jobbet før det i offentlig forvaltning.

Espelid har omfattende prosedyreerfaring og yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder, herunder bistand til næringsliv, arbeidsrett, strafferett, boligrett, tvister ved kjøp og salg, skilsmisser, barnefordeling, avtalerett, fast eiendom med mer.

Firmaet er frittstående og tar oppdrag både for bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige etater/kommuner. Vi er medlem i Advokatforeningen og underlagt de advokatetiske reglene.

Vår erfaring er at det lønner seg å søke juridiske råd så tidlig som mulig i en prosess. Da kan man unngå å gjøre uopprettelige feil, og man står bedre rustet til å sikre seg mot tidkrevende konflikter.

Advokatfirmaet Espelid holder til sentralt på Askøy, i moderne lokaler i Storebotn Næringspark. Advokatfirmaet Espelid deler lokaler med advokat Roald Helgesen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak!

Nyheter

Avslag på våpensøknad omgjort etter klage - mannen fikk innvilget søknaden likevel

Politiet hadde i desember 2017 gitt advokat Espelids klient avslag på søknad om erverv av tre skytevåpen. Begrunnelsen for avslaget var et forelegg for innførsel av dopingmidler for flere år tilbake og straffbare forhold i perioden 2000-2007. I februar 2018 ble vedtaket omgjort.

Les mer · 27.02.2018

Askøyværing vant mot forsikringsselskap

En Askøyværing ble nektet erstatningsutbetaling etter at båten sank ved kai. Forsikringsselskapet krevde også dekket nesten kr 150 000 til utredning av saken. Mannen vant frem i både forliksråd og Bergen tingrett.

Les mer · 08.05.2017

Høyesterett har satt endelig punktum i sak om konkurranseklausul og dagmulkt

Advokat Espelid bistod en kvinne som jobbet i en industriregjøringsbedrift. Da hun etter hvert gikk over i arbeid i egen bedrift, krevde tidligere arbeidsgiver henne for flere hundre tusen kroner i dagmulkt, med hjemmel i en konkurranseklausul i arbeidskontrakten. Spørsmålet var om denne klausulen var gyldig eller ikke.

Les mer · 08.05.2017

Politiet trekker vedtak om tilbakekall av våpenkort og innlevering av våpen og ammunisjon

Advokat Espelid bistod nylig en erfaren jeger nord i landet, som hadde mottatt vedtak om tilbakekall av våpenkort, våpen og ammunisjon. Begrunnelsen for vedtaket var påstått "manglende edruelighet" og "tvil om psykisk helse". Spørsmålet i saken var om disse påstandene var korrekte.

Les mer · 08.05.2017

Advokatfirmaet Espelid - Nye lokaler i Storebotn, Askøy

Advokat Eirik Espelid har nå åpnet nytt advokatkontor på Storebotn, som Advokatfirmaet Espelid. Kontoret er betjent hver dag i alminnelig arbeidstid. Advokatfirmaet Espelid vil i hovedsak bistå næringsliv og private i Askøy og Straume/Fjell mv. Det tas sikte på å etablere møtelokaler på Straume over nyttår. Alle som har behov for hjelp med et rettslig spørsmål ønskes velkommen til en hyggelig prat. Eirik Espelid er utdannet fra Universitetet i Bergen i 2001/2002 og har drevet som advokat siden 2004. Espelid har omfattende prosedyreerfaring og meget gode referanser. Se under "Kontakt" for lokalisering. Velkommen!

Les mer · 16.11.2015

Advokat Espelid i Askøymagasinet

Jeg har fått mye god tilbakemeldinger på mine artikler om juridiske emner i Askøymagasinet. Det er kjekt at de blir lest! Jeg håper snart å kunne legge ut disse i pdf-filer el.l. her på siden. Ta gjerne kontakt dersom du har ønsker for tema!

Les mer · 16.11.2015