Velkommen til Advokatfirmaet Espelid

Advokat Eirik Espelid

Advokat Eirik Espelid har arbeidet som advokat siden 2004, og jobbet før det i offentlig forvaltning.

Espelid har omfattende prosedyreerfaring og yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder, herunder bistand til næringsliv, arbeidsrett, strafferett, boligrett, tvister ved kjøp og salg, skilsmisser, barnefordeling, avtalerett, fast eiendom med mer.

Firmaet er frittstående og tar oppdrag både for bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og offentlige etater/kommuner. Vi er medlem i Advokatforeningen og underlagt de advokatetiske reglene.

Vår erfaring er at det lønner seg å søke juridiske råd så tidlig som mulig i en prosess. Da kan man unngå å gjøre uopprettelige feil, og man står bedre rustet til å sikre seg mot tidkrevende konflikter.

Advokatfirmaet Espelid holder til sentralt på Askøy, i moderne lokaler i Storebotn Næringspark. Advokatfirmaet Espelid deler lokaler med advokat Roald Helgesen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak!

Nyheter

Seier med saksomkostninger i de to første rettssakene i 2023

Sak 1: Jeg representerte to av eierne av en planert tomt hvor det var planlagt en naustrekke. Naboene krevde dekket sine utgifter til fjellsikring av en felles vei, som også var tilkomstvei til deres bolig. Nabo var også medeier i mine klienters eiendom. Sak 2: De samme naboene saksøkte eier av en tredje eiendom, som de også skulle ha vei over til sin bolig. Også her krevde de erstatning for utgiftene til fjellsikring. Hordaland tingrett har i slutten av mars 2023 avsagt frifinnende dom i begge saker.

Les mer · 03.04.2023

Vant sak mot utbygger i Bergen, dom avsagt den 19. januar 2023

Alle saker er viktige for dem det gjelder, men noen peker seg likevel litt ekstra ut. Denne saken var en slik, ikke minst fordi det gjaldt "Davids kamp mot Goliat", og fordi den sterke part ikke opptrådte ryddig, slik mine klienter oppfatter det. Saken gjaldt gyldigheten av og tolkningen av to avtaler.

Les mer · 20.01.2023

Ny sak om våpenkort omgjort

Advokat Espelid hjalp i høst en klient som ble nektet våpenkort/våpen. Mannen var tidligere straffet for brudd på våpenloven og for rusbruk.

Les mer · 16.11.2022

Noen av sakene vi har jobbet med i 2022 - en oppsummering

2022 har så langt vært et meget innholdsrikt og positivt år for våre klienter. Under skal jeg trekke frem noen av sakene vi har bistått våre kjekke klienter med. Jeg nevner krav mot entreprenører, ytringsfrihet, strandrettigheter og førerkort. Jeg kan røpe at særlig i vår var det intensiv jobbing med krevende rettssaker. Da er det kjekt å lykkes med gode resultater!

Les mer · 16.11.2022

Ny sak om våpenkort omgjort

Advokat Espelid hjalp i høst en klient som ble nektet våpenkort/våpen. Mannen var tidligere straffet for brudd på våpenloven og for rusbruk.

Les mer · 16.11.2022

Avslag på våpensøknad omgjort etter klage - mannen fikk innvilget søknaden likevel

Politiet hadde i desember 2017 gitt advokat Espelids klient avslag på søknad om erverv av tre skytevåpen. Begrunnelsen for avslaget var et forelegg for innførsel av dopingmidler for flere år tilbake og straffbare forhold i perioden 2000-2007. I februar 2018 ble vedtaket omgjort.

Les mer · 27.02.2018