Fagområder

Kontoret driver en alminnelig praksis med et tilbud til alle med behov for advokathjelp, med særlig vekt på lokalt næringsliv og privatpersoner.

Som klient hos oss kan du være trygg på at din sak blir ivaretatt hurtig, samvittighetsfullt og faglig forsvarlig.

Vi har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og bistår jevnlig ved forhandlinger, meklinger, avtaleinngåelser mv.