Henleggelse etter alvorlig kollisjon

En mann fikk inndratt førerkortet etter en alvorlig kollisjon grunnet diabetesanfall. Retten var uenig med politiet i dette.

Politiet mente mannen hadde gjort seg skyldig i uaktsomhet ved å ikke måle blodsukkeret før han satte seg i bilen.

Mannen ble bistått av advokat Espelid. Espelid bestred at det var grunnlag for å bebreide mannen for kollisjonen, og begjærte førerkortet utlevert. Retten gav Espelid medhold i dette, da retten var enig i at mannen ikke hadde opptrådt uaktsomt.

Påtalemyndigheten opprettholdt imidlertid straffesaken, som skulle til behandling i oktober i 2008. I slutten av september ble det likevel besluttet av påtalemyndighet at man ville trekke og henlegge saken.

 

03.10.2008