Dømt til å erstatte tap ved resalg av bolig

En kvinne la inn bud på en bolig. Hun gjorde imidlertid ikke opp for seg. Nå har Nordhordland tingrett dømt henne til å betale erstatning til selgerne, som ble bistått av advokat Espelid.

Paret måtte legge boligen ut i markedet på nytt og fikk da en lavere pris enn opprinnelig.

Kvinnen ble dømt til å erstatte denne prisdifferansen, samt rentetapet og saksomomkostninger, tilsammen ca kr 275.000,-.

Dommen er ikke rettskraftig.

09.10.2008