Forlik i sak om avskjed - erstatning utbetalt

Det ble inngått forlik i en avskjedsak som var til behandling i Norhordland tingrett. Advokat Espelid bistod arbeidstakeren.

Advokat Espelid anførte at avskjeden var ulovlig og grunnløs.  For dette krevde Espelid dekket tapt lønn og erstatning for tort og svie.

Bedriften hevdet på sin side at arbeidstaker hadde sagt seg selv opp. Det ble også hevdet at arbeidstaker hadde hatt ulovlig fravært og pliktet å betale arbeidsgiver tilbake lønn og påstått øknomisk tap.

Underveis i rettsaken ble partene enige om et forlik som innebar at bedriften betalte en erstatning til arbeidstaker, samt at de frarfalt eget erstatningskrav.

Advokat Espelid har fordypning i arbeidsrett fra Universitetet i Bergen, og lang erfaring i å bistå arbeidsgivere og ansatte i slike saker.

15.03.2009