Klient fikk avtale som gav flere hundre tusen kroner etter skilsmisse

Advokat Espelid bisto i en omfattende sak om fordelig av verdier etter en skilsmisse. Saken dreide seg i hovedsak om hans klient hadde rett på halvparten av verdien av en eiendom med nøst partene hadde kjøpt av motpartens foreldre.

 

Saken var til behandling i Nordhordland tingrett i februar, og endte i et forlik hvor motparten forpliktet seg til å betale Espelids klient mer enn tohundretusen kroner.

Advokat Espelid har en rekke saker hvor problemstillingen er fordeling av verdier etter samlivsbrudd/skilsmisse.

Et godt tips i slike saker er å søke bistand så tidlig som mulig. Dette gir gjerne  raskere og bedre lsøninger enn om partene selv skal forsøke å bli enige om det økonomiske i en situasjon man er uenig om det meste. Mange opplever det nok også som en trygghet å ha en fagperson til å ivareta ens økonomiske interesser.

15.03.2009