Ny behandling av straffesak om vold og trusler

Advokat Espelid forsvarte i Sogn tingrett en mann som var tiltalt for diverse trusler og ett tilfelle av vold under "særdeles skjerpende omstendigheter".

I oktober i 2008 ble mannen frifunnet i Sogn tingrett for tilfellet av vold. Han hadde tilstått truslene og ble gitt en kortere betinget reaksjon for dette. Truslene falt mens tiltalte var sterkt beruset.

Gulating lagmannsrett opphevet dommen etter anke fra påtalemyndigheten. Begrunnelsen var at dommen led av saksbehandlingsfeil. Saken måtte derfor behandles på nytt i Sogn tingrett i mai i år..

Advokat Espelid hevdet i retten at mannen igjen skal frifinnes for vold og at den lange saksbehandlingstiden som ikke er tiltalte å laste, skal komme ham til gode ved utmåling av straff for truslene.

Dom i saken er ikke avsagt ennå.

14.05.2009