Mann frifunnet for vold fordi han trolig var blitt dopet på utested

Avokat Eirik Espelid var forsvarer for en mann som ved Bergen tingretts dom av 12. juni 2009, ble frifunnet for å ha slått ned en person på utestedet Champions. Retten la til grunn at det var en reell mulighet for at tiltalte uforskyldt fikk i seg andre rusmidler enn alkohol inne på et annet utested eller at han kom i en atypisk alkoholrus.

Retten vektla blant annet at politiet ikke sørget for å ta urin- eller blodprøve da tiltalte satt i arrest, selv om tiltalte forklarte seg slik at dette var ønskelig. En slik prøvetakning kunne nemlig avdekket om tiltalte hadde fått i seg andre rusmidler enn alkohol.

Det var også andre spesielle omstendigheter som tydet på at tiltalte hadde havnet i en ikke-selvforskyldt beruselse.

Advokat Espelid uttaler at klienten hans er svært lettet over frifinnelsen.

Se bt.no

17.06.2009