Lagmannsretten omgjorde dom

En mann ble i Bergen tingrett dømt til 8 måneder fengsel for besittelse av vel 20 gram heroin. Etter anke over straffutmålingen, omgjorde Gulating straffen til samfunnstraff. Advokat Eirik Espelid var mannens forsvarer.

Hovedforhandling ble avholdt den 21. august 2009.

Gulating la vekt på at mannen hadde tilstått, at han var rusfri og i en rehabiliteringssituasjon.

Lagmannsretten fant at soning av fengselsstraff ville kunne hindre mannens positive livsførsel.

Advokat Eirik Espelid har ført en rekke straffesaker for våre domstoler og kan kontaktes på espelid@jussnett.no

http://www.jussnett.no/nyheter/?id=18 

24.08.2009