Nordhordland tingrett: Samfunnstraff for besittelse av amfetamin og kjøring med rus

Advokat Eirik Espelid er kritisk til politiets håndtering av narkotikasaker, hvor den tiltalte har brutt ut av rusmiljøet.

Den tiltalte hadde lagt alle kort på bordet og tilstått. Spørsmålet i saken var om han skulle idømmes fengsel eller samfunnstraff.

Straffeforslaget fra påtalemyndigheten var 60 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget.

Advokat Espelid argumenterte for bruk av den mildere reaksjonen samfunnstraff, da tiltalte var dokumentert rusfri siste 9 måneder, i arbeid, og generelt i en meget positiv utvikling. Også nyere Høyesterettspraksis støttet bruk av samfunnstraff. I tillegg kom at ved soning av fengsel ville den tiltalte komme i kontakt med miljøet han hadde brutt med. 

Nordhordland tingrett avsa dom på 45 timer samfunnstraff.

Advokat Espelid er kritisk til at politiet ikke er mer positiv til anvendelse av samfunnstraff i denne typen saker, all den tid Høyesterett har åpnet for det.

 

17.09.2009