Betydelige straffeskjerpelser ved vold og seksuallovbrudd

Fra og med i dag økes straffenivået i alvorlige volds- og seksualsaker med anslagsvis 30 prosent i gjennomsnitt.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002193

Det er klart vold og andre lovbrudd mot barn og i nære relasjoner skal tas på alvor, i høyeste grad. Sånn sett er dette et vikitg "signal".

Men:

Så er spørsmålet om dette vil ha noen betydning på kriminalitetsstatistikkene. Mitt tips er nei - få av overtrederne reflekterer nok over om det er 2 eller  3 års minstestraff før de begår handlingene...vi får se.

25.06.2010