Selger frifunnet etter boligsalg

Nordhordland tingrett frifant selger, etter at kjøperne hadde reklamert over en rekke forhold ved boligen. Saken er et eksempel på viktigheten for kjøper av å få en grundig vurdering av de forhold som reklameres over og hva som er rimeligste måte å sette boligen i kontraktsmessig stand. Artikkelen inneholder også en del tips dersom man havner i en slik sak.

Min klient hadde solgt en eldre bolig i 2007. Boligen var opprinnnelig fra 1925, men var blitt påbygget i nyere tid.

I 2010 reklamerte kjøperne over råteskader i et rom på ca 10 kvm, samt over angivelig manglende lyd- og brannisolering mellom etasjene, samt en del øvrige poster.

Det ble fremsatt krav om prisavslag og erstatning på kr 571 000.

Saken var til behandling i Nordhordland tingrett i mars i år, hvor min klient ble frifunnet for alle krav. Dommen er ikke rettskraftig i skrivende stund.

Retten var enig  i at de påreklamerte forhold ikke utgjorde en mangel i rettslig forstand.

Den utbedringsmåte som kjøperne hadde valgt, var ikke rimeligste måte. Her la retten vekt på at den sakkyndig som jeg bragte inn i saken, hadde gitt en vurdering av utbedring av råteskader som var vesentlig lavere enn motpartens sakkyndige.

Det er viktig å huske på at det er kjøper som harbevisbyrden for at det foreligger mangel og hvilket omfang den eventuelt har.

Retten mente også at det verken var gitt feilaktige eller tilbakeholdt opplysninger fra selgers side.

Saken illustrerer godt den skjønnsmessige vurderingen som skal foretas etter avhendigsloven § 3-9 når det skal avgjøres om det foreligger mangel/krav på prisavslag.

Særlig ved eldre hus skal det en hel del til før mangel foreligger. Dette er for kjøpere viktig å være oppmerksom på.

Det er også viktig at om man oppdager forhold som kan være mangel, at man reklamerer til selger så snart som mulig, og at man får fagfolk til å se på forholdets omfang. det er viktig å sikre bevis.

Dersom det oppstår uenighet, er det helt sentralt at den sakkyndige man benytter for å rådgi seg om mangelens størrelse, årsak, og utbedringsmåte, vet hva han driver med. Det er nemlig kontraktsmessig stand man som kjøper har krav på - ikke mer. Dette syndes en del mot i takseringsbransjen.

Eirik Espelid

12.04.2011