Frifunnet for vold mot ansatt på legevakten

Advokat Eirik Espelid var oppnevnt som forsvarer for en person som var anklaget for vold mot en ansatt ved legevakten (offentlig tjenestemann) og for å ha hindret en tjenestehandling.

Flertallet i Bergen tingrett kom til at vedkommende måtte frifinnes, fordi tiltalte oppfattet situasjonen like forut - hvor det kom til et basketak mellom tiltalte og den ansatte - som et angrep mot sin person, og at volden mot den ansatte var en umiddelbar refleks mot det opplevde angrepet.

En samlet rett fant det heller ikke bevist at at tiltalte hadde til forsett å vanskeliggjøre noen tjenestehandling.

Dommen er rettskraftig.

Eirik Espelid

12.04.2011