Ikke fengsel når tiltalte er under 18 år - nye regler

En 18 år gammel mann var tiltalt for to tilfeller av vold mot politiet, strl § 127 mv. Mannen hadde tilstått, og var under 18 år da forholdene fant sted.

Påtalemyndigheten hevdet at tiltalte måtte idømmes ubetinget fengsel, i tråd med hovedregelen etter § 127.

Advokat Espelid viste til ny Høyesterettspraksis fra sommeren 2011, som endret reglene for så vidt gjelder mindreårige - i slike tilfeller er regelen at fengsel kun skal brukes i saker hvord et er særlig påkrevet (f.eks saker om forsettlig drap mv). det riktige ville derfor være å anvende en annen reaksjonsform enn fengsel.

Nordhordland tingrett la til grunn de nye Høyesterettsdommene for sin avgjørelse og idømte tiltalte samfunnstraff. Det ble også vist til at tiltalte var i en meget positiv utvikling.

27.09.2011