Tolking av testament - gyldig eller ugyldig?

Advokat Eirik Espelid bisto en arving i forbindelse med tvist hvor tema var tolkingen av en bestemmelse i et testament - hva var avdødes vilje?

Livsarvingene var enige om at deler av testamentet var ugyldig da det var i strid med pliktdelsreglene.

Man var derimot ikke enig om dette medførte at også formuleringen om at advokat Espelids klient (som var en av flere livsarvinger) skulle få den frie tredjedelen, i tillegg til sin andel av pliktdelsarven, også var ugyldig.

De øvrige livsarvingene hevdet at bestemmelsen om den frie tredjedel var ugyldig.

Tvisten ble behandlet i Nordhordland tingrett høsten 2011.

Advokt Espelid anførte at bevisførselen; dvs ordlyden i testamentet, samt første hånds opplysninger om avdødes vilje og omstendighetene for øvrig, tilsa at hans klient skulle tilkjennes den frie tredjedelen, slik testamentet bestemte.

Retten gav advokat Espelid medhold i dette, og tilkjente hans klient også erstatning for sine saksomkostninger.

Dommer er p.t ikke rettskraftig.

 

 

04.10.2011