Dømt i tingretten - frifunnet i Gulating lagmannsrett

Advokat Eirik Espelid var forsvarer for en mann som i Bergen tingrett høsten 2011 ble dømt til fengsel i 3 år og åtte måneder for seksuelle overgrep i perioden 1998-2003. I ankesaken før påske i år ble han frifunnet av Gulating lagmannsrett.

Domfellelsen bygget på fornærmedes forklaring. Tiltalte var på sin side klar på at han aldri hadde forgrepet seg mot vedkommende.

Gulating lagmannsrett ble satt med jury, bestående av 10 lekdommere, som er normen i saker med høy strafferamme.

Under rettssaken gav fornærmede en ny forklaring, som på vesentlige punkt var annerledes enn det som var forklart tidligere.

Fornærmede hevdet at hun ved tidligere forklaringer hadde vært dels psykotisk, manipulert/påvirket og ruset, og at det hun nå fortalte var det korrekte.

Dette kom som et meget overraskende ,oment i saken, og medførte at statsadvokaten (aktor) innstilte på frifinning etter bevisreglene som gjelder i straffesaker.

Juryen ble dimitert og avgjørelsen lå da hos de tre juridiske dommerne.

Disse tre avsa deretter frifinningsdom for de seksuelle overgrep mannen stod tiltalt for, og dommen på 3 år og 8 måneder fra tingretten falt da bort.

Det er i skrivende stund fremmet krav mot politiet om erstatning for uberettiget forfølgning.

http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-170113.html

25.04.2012