Gulating reduserte straffen

Advokat Eirik Espelid bistod en mann som i tingretten var dømt for ett tilfelle av mishandling i familieforhold (straffeloven § 219). Etter ankebehandling i Gulating fikk mannen redusert straffen.

Advokat Espelid anførte at tingretten hadde anvendt en for streng bestemmelse og utmålt en for streng straff.

Dette var lagmannsretten enig i.

Lagmannsretten kom til at mannen ikke hadde brutt bestemmelsen om mishandling i familieforhold, og endret dette. Forholdet ble omsubsumert til andre bestemmelserr i straffeloven. De faktiske forhold var erkjent av tiltalte allerede i januar 2011.

Påtalemyndigheten anken saken videre til Høyesterett, men den anken ble avvist, da Høyesterett mente den åpenbart ikek kunne føre frem.

06.11.2013