Frifunnet for å ha krasjet i fylla

En mann far Askøy var tiltalt for å ha krasjet med en annen bil i fylla, og stukket fra stedet. Mannens forsvarer var advokat Eirik Espelid.

Saken ble i vår behandlet av Nordhordland tingrett, som frifant mannen for straff, men dømte han til å betale erstatning.

Påtalemyndigheten var uenig i frifinnelsen, og anken saken inn for Gulating lagmannsrett, som i høst behandlet saken.

Lagmannsretten kom under dissens til at mannen måtte frifinnes for både straff og erstatningskravet.

Dette til tross for at en samlet rett, under henvisning til bl.a. øyenvitner, mente det var klar sannsynlighetsovervekt for at det var han som hadde kjørt ulykkesbilen.

Frifinnelsen var begrunnet i at politiet hadde etterforsket saken for dårlig, og blant annet ikke sikret bevis som var svært enkle å innhente, og som med stor sannsynlighet ville vært avgjørende for saken.

 

06.11.2013