Utbygger vant mot boligkjøpere

En rekke boligkjøpere gikk til sak mot utbygger av et større leilighetskompleks på Askøy. Det ble fremmet en rekke krav i millionklassen. Saken ble behandlet av Nordhordland tingrett.

Saksøkerne hevdet at leilighetskomplekset hadde store mangler og at de var lovet betydelige beløp til utearealer. De ble også fremsatt krav om at sameiet skulle overta en rekke arealer som tilhørte en næringseksjon i bygget.

Advokat Eirik Espelid bistod utbygger av leilighetskomplekset, samt deres bankforbindelse. Utbygger hevdet seg frifunnet mot å betale for erkjente mangler et beløp på maksimalt kr 350 000. Banken påstod seg også frifunnet for ansvar.

Nordhordland tingrett avsa dom i saken i høst, hvor utbygger og banken i all hovedsakvant frem med sine anførsler, og de ble også tilkjent saksomkostninger på tilsammen ca kr 400 000.

Ta gjerne kontakt for en nærmere redegjørelse om saken, som kan ha stor interesse for andre utbyggere og boligkjøpere.

 

 

06.11.2013