Barnevernet trakk sak om omsorgsovertagelse

Barneverntjenesten i en kommune i Hordaland hadde fremmet sak om omsorgsovertagelse for et barn i tenårene. Advokat Eirik Espelid bistod foreldrene. Saken skulle vært behandlet av Fylkesnemnda i oktober.

Kort tid før saken ble den imidlertid trukket av kommunen.Det ble inngått en avtale mellom barnevernet og foreldrene.

Saken var blitt gammel og barnevernet hadde i liten grad oppdatert seg på barnets situasjon siden høsten 2012.

Nye opplysninger bekreftet at det gikk bra med barnet.

Det må være riktig å si at det var kritikkverdig av barneverntjenesten å ikke selv oppdatere saken på lang tid, og la foreldrene leve med frykten for en omsorgsovertagelse i den tiden.

06.11.2013