Nabokrangel: Kjøring over annen manns grunn avvist

Nordhordland tingrett avsa denne uken dom i en nabokrangel. Partene i saken er naboer, som begge eier hver sin del av en vertikaldelt tomannsbolig. Saken gjaldt spørsmålet om de saksøkte (motparten) hadde rett til å kjøre med bil gjennom hagen til advokat Espelids klienter og inn på egen tomt, eller om de måtte nøye seg med å parkere foran en felles garasje.

Sentralt i saken var forståelsen av en avtale som var inngått av de som eide de to boligene før sakens parter.

Saken gikk over to dager i Nordhordland tingrett og det ble ført en rekke vitner og andre bevis, herunder befaring.

Retten kom til at avtalen ikke gav de saksøkte rett til å kjøre over annen manns eiendom og inn på egen tomt.

 

Saksøkerne vant dermed saken fullstendig og ble tilkjent dekning av egene saksomkostninger med ca kr 168 000.

Dommen har interesse når det gjelder avtaletolkning, forståelse av servitutter, og plikter/fallgruver i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.

Saksøkerne ble bistått av advokat Eirik Espelid.

Dommen er ikke rettskraftig p.t.

 

13.11.2013