Krangel mellom bedrifter - krav om flytting av kundeinngang

Advokat Eirik Espelid bisto en næringsdrivende som var kommet opp i en spesiell sak - en annen og mye større bedrift ønsket å få flyttet førstnevntes inngang i senterets front til byggets bakside.

Advokat Espelid og hans klient vant saken, som gikk for Nordhordland tingrett i desember 2014. Saken reiste komplekse spørsmål etter eierseksjonsloven og servituttloven. Retten kom til at en kundeinngang fra senterets bakside innebar en klart dårligere løsning for Espelids klient, og avviste derfor kravet om flytting. Motparten ble pålagt å betale fulle saksomostninger for to instanser.

Advokat Espelid har mer en 10 års erfaring innen denne type saker.

Har du utfordringer knyttet til servitutter eller rettigheter i et eierseksjonssameie? Reglene er kompliserte og det anbefales å la en erfaren advokat bistå med å rådgi om din rettslige stilling og med konfliktløsning.

21.01.2015