Frifunnet for vold mot taxisjåfør

Advokat Eirik Espelid bisto i november enn mann som var siktet for vold mot en taxisjåfør i bergen sentrum.

Saken ble behøring omtalt i pressen, både da hendelsen fant sted og etter frifinnelsen:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Taxisjafor-overfalt-i-Kaigaten-3003036.html

Advokat Espelid anførte at mannen måtte frifinnes av flere grunner. For det første var det taxisjåføren som hadde startet det hele ved å være ufin og voldelig mot den kvinnelige sjåføren. I tillegg hadde Espelids klient ikke gjort annet enn de fleste andre ville gjort, nemlig å gå i mellom for å forsøke å stanse volden mot kvinnen. I tillegg var politiets etterforskning under enhver kritikk, eksempelvis ved at flere sentrale vitner ikke hadde vært formelt avhørt og viktig informasjon derfor ikke lå til grunn for politiets beslutning om å reise sak. Dersom politiet hadde gjort jobben sin skikkelig, hadde saken neppe vært reist.

Bergen tingrett var enig, og frifant både mannen og kvinnen.

http://www.ba.no/nyheter/article7687050.ece

Advokat Espelid har jobbet med strafferett i mer enn 10 år og har omfattende erfaring i slike saker. Ta kontakt dersom du har behov for bistand.

Telefon 55 90 45 60.

21.01.2015