Blogger måtte fjerne sjikane og dekke saksomkostninger for tre instanser!

Advokat Espelid bisto en person som med bakgrunn i en stilling vedkommende hadde hatt, ble sjikanert på bloggen til en lokalpolitiker fra Midt-Norge.

Fornærmede hadde utført arbeid for en barneverntjeneste et annet sted i landet.

Bloggeren hengte vedkommende ut på det groveste, uten at kritikken hadde noen som helst saklig grunnlag.

Advokat Eirik Espelid kontaktet mannen og krevde blogginnleggene fjernet, noe lokalpolitikeren nektet.

Espelid brakte da saken inn for tingretten. Bloggern fjernet innleggene, men ble frifunnet fra å betale saksomkostninger.

Advokat Espelid anket saksomkostningsavgjørelen inn for lagmannsretten. Bloggeren tapte saken og ble dømt til å også betale saksomkostninger for to instanser.

Bloggeren var uenig og anket deretter saken inn for Høyesterett, som i desember 2014 avviste anken, og avgjorde at Espelids klient skulle ha dekket saksomkostninger for alle tre rettsinstanser.

Saken illustrerer grensene for hva en person skal måtte finne seg i av usaklig og sjikanøs omtale på nettet.

21.01.2015