Høyesterett har satt endelig punktum i sak om konkurranseklausul og dagmulkt

Advokat Espelid bistod en kvinne som jobbet i en industriregjøringsbedrift. Da hun etter hvert gikk over i arbeid i egen bedrift, krevde tidligere arbeidsgiver henne for flere hundre tusen kroner i dagmulkt, med hjemmel i en konkurranseklausul i arbeidskontrakten. Spørsmålet var om denne klausulen var gyldig eller ikke.

Gulating lagmannsrett og Høyesterett har nå avgjort at klausulen var ugyldig. Askøybedriften er dømt til å betale advokat Espelids klient ca kr 575 000 i saksomkostninger.

Avgjørende for saken var at bedriften hadde behandlet kvinnen i strid med arbeidsmiljølovens regler i forbindelse med endring av stilling, graviditet og opphør av arbeiedsforholdet.

Nærmere opplysninger om saken kan fås ved å kontakte advokat Eirik Espelid på telefon 971 54 330.

08.05.2017