Ny sak om våpenkort omgjort

Advokat Espelid hjalp i høst en klient som ble nektet våpenkort/våpen. Mannen var tidligere straffet for brudd på våpenloven og for rusbruk.

Det ble gjort et grundig arbeid i forbindelse med klagen, og det ble innhentet dokumentasjon og nyere rettspraksis gjennomgått.

Politiet valgte å omgjøre sitt vedtak etter å ha mottatt klagen; dette altså uten at klageorganet (Politidirektoratet) hadde sett på saken.

Advokat Eirik Espelid bistår klienter over hele landet i saker om våpenkort/våpenlovgivningen.

16.11.2022