Bruktbilkjøper vant frem mot selger og tidligere "Broom-ekspert" i Hordaland tingrett

Advokat Eirik Espelid bisto nylig en uheldig bilkjøper. Bruktbilen viste seg å være full av rust. Nå har Hordaland tingrett bestemt at kjøpet skal heves, og kjøperen får tilbake kjøpesummen, samt forsinkelsesrenter, erstatning for utgifter og saksomkostninger. Retten lyttet ikke til tidligere TV2-kjendis og Broom-ekspert Benny Christensen, som var selgers sakkyndige.

Handlen fant sted i april 2022, og gjaldt en 16 år gammel bruktbil av merke Toyota. KJøpesummen var ca kr 100 000.

Bilen ble annonsert som i meget god stand og den var nylig EU-godkjent, og hadde fulgt alle servicer på merkeverksted.

Kun noen måneder senere viste det seg imidlertid at bilens understell var gjennomrustet og at den derfor ikke var trafiksikker. Ytterligere undersøkeler viste at utgiftene til reaprasjon oversteg bilens verdi flere ganger.

Advokat Espelid krevde derfor heving av kjøpet.

Selger nektet alt ansvar og anførte at det ikke engang var anledning til å reklamere på kjøpet.

Da saken ble brakt inn for tingretten engasjerte kjøper NAF Advokater, og den tidligere Broom-eksperten Benny Christensen (TV2) som sin sakkyndige.

NAF og Christensen hevdet at bilens tilstand ikke var verre enn kjøper måtte regne med.

Hordaland tingrett var ikke enig med dem i dette.

Dommen er ikke rettskraftig, men selger har akseptert dommen og har allerede gjort opp for seg.

 

 

 

 

31.01.2024